Help Center

วีดีโอใช้อย่างไร
1: ค้นหา และ ซื้อ
ค้นหาได้รวดเร็วที่คุณต้องการจากการหาได้อย่างละเอียดมากกว่า 50 รายการ สามารถซื้อได้เลยหรือตั้งราคาเสนอซื้อ
2: วางมัดจำ
เมื่อตกลงราคาซื้อขายแล้ว ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางเงินมัดจำจำนวนเล็กน้อยผ่านบัตรเครดิตการ์ด - มีรับประกันคืนเงิน
3: โอนสิทธิ
CozyBid จะโทรหาหาคุณเพื่อนัดวันโอนสิทธิที่โครงการและชำระเงินที่เหลือ ทีมเราจะอยู่ด้วยเพื่อช่วยถ้าคุณมีคำถาม